25. prosince 2012

Čtenářský deník: Pygmalion

!!V ději se nachází spoilery, ale dál už je to v pořádku!!
Děj: Příběh začíná setkáním profesora Higginse s plukovníkem Pickeringem, se kterým se vsadí, že z květinářky Lízy udělají pravou dámu a naučí ji pořádně mluvit. Tohle musí stihnout, protože za půl roku bude ples, na kterém bude Líza předvedena a nikdo nesmí poznat, že je to jen holka z ulice. Za pár dní za profesorem Higginsem přijde Lízin otec pan Dolittle, který po profesorovi žádá pět liber ani víc ani míň. A protože je pan Dolittle velice výmluvný tak také těch pět liber dostane. Poté začnou lekce angličtiny. Líza se učí velice rychle. A o několik měsíců později jdou všichni tři na návštěvu k matce profesora Higginse. Líza je velice elegantně oblečená a též se do ní zamiluje mladík jménem Freddy. Líza na této návštěvě, ale dělá chyby, nadává a mluví nespisovně. Za nějaký čas jedou na ples, kde si všichni myslí, že je Líza princezna maďarského původu. Tudíš sázku vyhrál profesor Higgins. Ještě ten večer Líza uteče z domu profesora a na svém útěku potká Freddyho. Freddy jí nabídne sňatek a ona přijímá. Líza jde naposledy za profesorem Higginsem, se kterým se pohádá a řekne mu, že se stane učitelkou fonetiky jako je on.

Charakteristika postav:
Líza: Chudá holka, která byla vyhozena od rodičů, jakmile byla dost stará, aby si vydělala na živobytí prodejem květin na ulici. Je to naivní dívka, která se ze začátku chtěla stát jen prodavačkou květin a na to musela dobře mluvit. Poté co se naučila, pořádně mluvit, si o ní mysleli, že je dokonce princezna.

Henry Higgins: Profesor fonetiky, který naučil Lizu mluvit. Je to starý mládenec, který se zajímá o vše, co by mohlo být předmětem jeho studii. Nestará se o životy a city jiných lidí.

Plukovník Pickering: Angličan, který sloužil v Indii. Je to dokonalý gentleman, který vždy zachází s Lizou s největší laskavostí.

Paní Higginsová: Henryho matka, která nesouhlasí se svým synem a jeho divokým způsobem, kterým se chová k Líze.

Paní Pearceová: Higginsova hospodyně, která nesouhlasí s profesorem Higginsem a jeho způsobem zacházení s Lízou a tím, že ji začal učit.

Freddy: Chudý, uhlazený mladý muž, který se zamiluje do Lízi a chce si ji vzít.

Clara: Freddyho sestra, která by se ráda vdala za profesora Higginse.

Pan Doolittle: otec Lizy, který přijde k jmění po smrti amerického milionáře, kterému Higgins ho doporučil


1. Plán tematický
-   Námět pro muzikál My fairy lady
 Drama o pěti dějstvích

Hlavní téma: Jazyk a společenské třídy (v této hře o britské společnosti jako o celku, jazyk úzce souvisí s třídou a místem narození)

Vedlejší téma: Profesionalita (V době, kdy tato hra byla napsána, myšlenka kvalifikované ženy byla něco nového. Kromě povolání prostituce ženy byly většinou ženy v domácnosti)
         - Radikalismus (Profesor Higgins používá velmi neobvyklé metody ve výuce a umožňuje Líze změnit své sociální postavení díky zlepšení její mluvy)

Námět: Antický mýtus o sochaři Pygmalionovi - zamiloval se do své sochy dívky, oživil ji.

Prostředí: děj se odehrává v Londýně na počátku 20. Století

Autorův postoj: kritický ke společnosti (vysmívá se společenským konvencím, které vládly v Anglii) a systému vzdělání


2. Plán jazykový
Řeč postav: Zaměřeno na rozdíly v jazyku chudých a bohatých tříd. Většina slovních hříček je na tomto rozdílu založena. Je to divadelní hra a obsahuje proto většinou přímou řeč, kromě pokynů k nastudování.

Slovní zásoba: slang (chudinský dialekt),
             - dialekty z různých částí Anglie,
             - slova spisovná (Higgins a plukovník)
Jazykové zvláštnosti: slang cockney (slang chudiny v Londýně),
             - dokonalé ovládnutí jazyka profesorem Higginsem,
     - dlouhé monology a dialogy


3. Plán kompoziční
Uspořádání literárního díla:
Úvod: setkání profesora Higginse a plukovníka Pickeringa
Zápletka: profesor a plukovník se sázejí o to, jestli se Líza naučí za 6 měsíců mluvit spisovně
Vyvrcholení děje: na plese si všichni myslí, že je Líza princezna (vévodkyně)
Zvrat: do Lízy se zamiluje Freddy chudý mladík
Závěr: Líza odejde od profesora Higginse

Protikladné jevy: nepřirozené měšťanské prostředí X bezprostřední citlivá dívka - pochází z chudých poměrů (morálně převyšuje panstvo)


4. Můj názor
Příběh chudé dívky z Londýna není ničím výjimečný, ale mě se docela líbil. V knížce je totiž zachyceno jak se Líza "učila mluvit". Ne že by to neuměla, ale už na začátku knížky pochopíte, že jí to moc nejde a já sama jsem jí moc nerozuměla. Za chvilku jsem si na tu její hatmatilku ale zvykla a už to nebylo tak strašné. Na konci knížky mluvila dokonale.
Z téhle knížky já jsme maturovala, takže na přečtení mohu doporučit, není tam totiž něco co by bylo těžké na pochopení, čte se to poměrně dobře a kdyby se vám to nechtělo číst můžete se podívat na muzikál My fairy lady. Jen potom nesmíte zapomenout, že muzikál a kniha mají jiný konec.

Žádné komentáře:

Okomentovat