4. února 2013

Čtenářský deník: Malý princ

!!Pokud nechcete přesně vědět, co se v knize stane, tak nečtěte děj!!
Děj: Příběh začíná pohledem do minulosti, kdy se pilot učil kreslit, ale dospělí neměli dostatek představivosti, aby jeho kresbám porozuměli. 
A tak se dítě stává pilotem, který havaruje v poušti - v Sahaře. Uprostřed pustiny potkává Malého prince z daleké planety. Malý princ mu vypráví o jeho planetě a milované květině o tom jak cestoval vesmírem a navštěvoval jiné podobné planetky a jejich obyvatele. Na první žil král, jenž vládl všemu, stále něco nařizoval a vyžadoval poslušnost. Na druhé planetě bydlel domýšlivec, který viděl ve všech lidech obdivovatele. Na další planetě žil pijan, který pil, aby zapomněl, že se stydí za to, že pije. Na čtvrté planetě bydlel byznysmen. Stále jen počítal hvězdy, které mu patřily. Na páté planetě byl lampář a svítilna. Tu jednou za minutu rozsvěcoval a zhasínal, neboť den zde trval pouze minutu. Předposlední šestou planetu obýval zeměpisec čekající na badatele, kteří by mu popsali krajiny. Také poradil malému princi, aby navštívil Zemi. Sedmou planetou byla tedy Země. 
Na zemi potkal lišku, která ho prosila, aby si ji ochočil. Když musel odejít, byla liška smutná, ale na rozloučenou mu řekla jedno tajemství. "Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné." 
Když se pomalu blížil čas, kdy by měl Malý princ odejít zpět na svou planetku, tak se také s pilotem rozloučili. Avšak ještě předtím Malý princ řekl muži, že kdy se večer bude dívat na hvězdy, bude slyšet princův smích, ale protože neví, kde je jeho planetka, budou mu všechny hvězdy znít jako spousta rolniček. 
!!Dál už by to mělo být v pořádku!! 

Charakteristika postav: postavy nemají jména, ale jsou nazývány podle toho jakou práci vykonávání nebo podle nějaké vlastnosti (lampář, businessman, domýšlivec, pijan, zeměpisec, výhybkář, král)

Pilot: je vypravěčem a ztotožňuje se s autorem. Malého prince potkal, když se zřítil s letadlem do pouště. Za chvíli se mezi nimi vyvine velmi silné přátelství. Když se Malý princ rozhodl odejít, byl z toho smutný a věděl, že mu bude chybět, ale nikdy nezapomene na jejich přátelství. Na konci knihy prosí čtenáře, aby mu dali vědět v případě, že by se jednoho dne s princem setkali.

Malý princ: je ztělesněním dobra. Je to čistý a nevinný cestovatel z vesmíru. Pochází z asteroidu B612, což je malá planetka ve vesmíru. Při hledání poznání a moudrosti opouští svoji planetku a květinu. Cestuje na 7 planet a na té poslední, na Zemi, se od lišky dozvídá tajemství života a učí vypravěče, že člověk musí být zodpovědný za věci, které si ochočil.

1. Plán tematický
      - Fiktivní autobiografie
      - Filozofická pohádka

Hlavní téma: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.

Vedlejší téma: Pochopení Malého prince (Malý princ opakuje věty, proto aby si je zapamatoval a tak zdůrazňuje myšlenku celého příběhu - rozdíl mezi dospělým a dětmi)

Prostředí: děj se odehrává na různých planetách a na poušti, kde se Malý princ setkává s pilotem

Autorův postoj: autor ve formě pohádky vyslovil nesouhlas se špatností a zlem, které se tehdy šířilo světem a hrozilo, že udusí všechen svobodný život
-  autora stále okouzluje dětský svět a jaké cítí zklamání, když si uvědomuje, jak se s přibývajícím věkem podobá ješitným dospělým
-   autor se ztotožňuje s postavou pilota

2. Plán jazykový
     -   Je zde použitá kombinace ich-formy a er-formy

Řeč postav: řeč přímá se zde objevuje velice často - není tu ani tolik popsán děj, jako časté monology dvou postav, které mnohdy vedou k zamyšlení
-  nachází se tu i řeč nepřímá a vnitřní monology

Slovní zásoba: Anafory (ach malý princi, ach človíčku můj zlatý)
-   Básnický přívlastek (kouzelný západ slunce, něžný úsměv)
-   Zvukomalba (Ó, Hm Hm, hrom zaduněl, rumpál skřípal)
-   Metafora (nafukuje se pýchou, křehký poklad = malý princ, kroužek barvy měsíce = had)
-  Přirovnání (jako by pohasly všechny hvězdy, pomačkaná jako vlčí mák, tenké jako prst, dunící jako hromy)
-   Řečnické otázky (Spásl nebo nespásl beránek květinu?)
 Personifikace (vítr dlouho spal, hvězdy se tiše smějí, zvířata i květiny umí mluvit a mají lidské vlastnosti - růže jsou marnivé)
-   Zastaralá slova (musil, pohněvalo, bydlil)
-   Symboly (liška - moudrost)
-   Hyperbola (nekonečná poušť, rychlík otřásl domkem výhybkáře)

Jazykové prostředky: v díle se objevují spíše souvětí
- kniha je psaná převážně spisovnou češtinou

Jazykové zvláštnosti: autor hojně používá pomlky
-  autor si k popsání událostí pomáhá obrázky
-  v textu se objevuje text psaný tučně

3. Plán kompoziční
      - kniha je rozdělena do 27 kapitol – mnohé z nich jsou velmi krátké
      - prolíná se zde přítomnost s minulostí

Časová kompozice: na začátku a na konci chronologická
- retrospektivní (při popisování návštěv různých planet)

Protikladné jevy: svět dospělých (osobní prospěchářství a sobectví) X svět dětí (čistá a dobrá duše)

4. Můj názor
Malý princ je jedna z těch knížek, která Vás buď okouzlí nebo Vás nechá chadnými. Když jsem se ptala svých spolužaček co si o ní myslí, tak mi často říkali, že to moc nepochopili. Já osobně nevím, co se na tom nedá pochopit, mě se ta knížka opravdu moc líbila. Zvlážť popisování toho putovaní Malého prince a konec mi přišel opravdu smutný.
Já bych určitě doporučila každému, aby si tuto knížku přečetl není to jen "pohádka", ale celý příběh Vás může něčemu naučit. Například věta, kterou Liška řekla Malému princi - "Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné." je velice výstižná.

2 komentáře:

  1. Ja som z tých, ktorých táto kniha dokonale a navždy okúzlila. Nikdy sa mi nezunuje.

    OdpovědětVymazat
  2. Túto knihu mám veľmi rada 8)

    OdpovědětVymazat