13. prosince 2012

Čtenářský deník: Farma zvířat

!!Pokud nechcete přesně vědět, co se v knize stane, tak nečtěte děj!!
Děj: se odehrává na Pánské farmě (Farmě zvířat), kterou vlastní pan Jones a jeho žena. Jednoho večera svolá kanec Major ve stodole poradu, ve které jim vysvětlil svůj sen a začátek revoluce, která jednou vypukne. Po nějaké době revoluce opravdu vypukla a zvířata vyhnala pana Jonese z farmy. Po jeho vyhnání se prasata ujala na farmě vedení. Zvířatům se vedlo dobře, měli více žrádla a už nikdo nepoužíval bičíky. Prasata sepsala sedm přikázání, která se nesměla porušovat a přemýšlela o dalších vylepšeních na farmě. Začaly tedy stavět větrný mlýn, který ale po první bouřce spadl, a tak začaly stavět nový. Od dob co spadl mlýn, začaly všechny zlé věci, co se přihodily svádět na vyhnané prase Kuliše. Prasata začala porušovat sedm přikázání, co napsala. Po druhé mlýn už nespadl sám, ale v jedné z bitev ho zničili nepřátelští farmáři. Za nějakou dobu se sešla prasata v domě s lidmi a popíjeli alkohol, hádali se a hráli karty. Přitom je ovšem sledovala klisna Lupina, která se jako první všimla podoby prasat lidem (prasata už chodila dokonce po dvou). Dalšího rána přejmenovala prasata Farmu zvířat zpět na Pánskou farmu.
!!Dál už by to mělo být v pořádku!!

Charakteristika postav: 
 - Alegorické postavy románu představují některé historické postavy a různé frakce imperialistického a komunistického Ruska a sovětské společnosti.
    - Orwellova Farma zvířat je nejen dokonalou přehlídkou charakterů, tolik typických pro lidskou společnost, ale také až děsivě přesnou předpovědí komunistického režimu.

Boxer: tažný kůň, který není příliš inteligentní, zato je ale česný a pracovitý.  Je respektován pro svou sílu a mohutnost. Boxer se stane největším stoupencem Napoleona. Řídí se hesly “Soudruh Napoleon má vždycky pravdu.” a “Budu pracovat lépe a radostněji.“

Pištík: prasátko oddané Napoleonovi.  Prase, které je brilantní řečník s výbornými argumenty. Za vlády Napoleona, funguje jako spojení s ostatními zvířaty. Je velmi důvěryhodný.

Benjamín: je nejstarším zvířetem na farmě a je tvrdohlavý a náladový. Je také inteligentní, jediné zvíře na farmě (kromě prasat), které umí plynule číst. Nikdy se směje, raději má cynické poznámky, zejména větu, "osli žijí dlouho." Povstání nemění Benjaminovu osobnost. Benjamin má jistou podobnost s Orwellem.

Napoleon: není moc dobrý řečník, ale je jeden z vůdčích prasat na farmě. Napoleon vyloučí Kuliše a převezme vládu na farmě. Upravuje vše ve prospěch prasat. Efektivně přebírá postoje pana Jonese jako diktátor. Napoleon, který místo toho aby chtěl obecné blaho, dává více a více energie do cíle vytvořit si vlastní režim. Všechna zvířata na farmě jsou využívány Napoleonem, s výjimkou prasat. Dokonce i psi, kteří úzce spolupracují s prasaty, jsou využíváni.

Kuliš: je inteligentnější než Napoleon, ale postrádá Napoleonův charakter. Je také vynikající řečník. Usiluje o zlepšení Farmy zvířat a s větrným mlýnem usiluje o další technologický pokrok, ale Napoleon ho vyloučí dřív, než se stačí postavit. V jeho nepřítomnosti na něj všechna zvířata svádí každé neštěstí na farmě. Má schopnost inspirovat zvířata stejně jako major.

Lupina: přátelská, čestná a milá. Boxerova věrná přítelkyně. Není natolik inteligentní, aby uměla číst a tak se řídí Sedmi přikázáními.

Muriel: je bílá koza. Docela dobře umí číst a tak pomáhá Lupině rozluštit změny na sedmi přikázáních.

Major: majestátní kanec, s moudrým a přívětivým vzhledem. Mezi ostatními zvířaty na farmě je velice respektován.


1. Plán tematický
    - Z ušlechtilých ideji se stávají nesvobodné výhrůžky a ty se stupňují až do úplného hladu a znovu ovládnutí farmy.
   - Z politické bajky a alegorie se brzy po vydání stal bestseller. Kritika stalinského režimu, ve své době velmi řídká. Alegorie Farmy zvířat je zřejmá na první pohled - Orwell ve vynikající zkratce zachytil dějiny Sovětského svazu, a to od šíření leninské ideologie.

Hlavní téma: revoluce
-  myšlenka, že vůdci každé společnosti, kdykoliv se naskytne možnost, zneužívají svého postavení (Prasata odůvodňují své akce na základě jejich převahy, jsou inteligentnější a potřebují více živin, než ostatní zvířata, pro jejich mozky.)

Vedlejší téma: vztahy mezi zvířaty (politické vztahy)

Prostředí: zvířata po celou dobu příběhu setrvávají na farmě a na kopci, kde staví větrný mlýn

Autorův postoj: kritický (k politickým vztahům a komunismu)
    -  předvídavost (některé rysy socialismu, jež ve Farmě zvířat  popisuje, nebyli za Orwellova života známy a on je domyslel)
    -  varovná bajka s cílem odhalit vážnost nebezpečí, které představují stalinismus a totalitní vlády
    -  vypravěč má lhostejný přístup k příběhu
    -  satira na totalitní vlády v mnoha podobách
  

2. Plán jazykový
- er-forma
- dílo psáno prózou

Řeč postav: přímá i nepřímá

Slovní zásoba: Historismy, slova spisovná
-     bez archaismů a zastaralých slov
-     barvité popisy, přiléhavé výrazy
-     bajka neobvyklého rozsahu
-  používal podobenství, metafory (celé dílo je metaforou pro komunistický systém) a personifikací (zvířata mají lidské vlastnosti)
-     synekdocha (Dvanáct rozčilených hlasů na sebe křičelo)

Jazykové prostředky: psané prózou


3. Plán kompoziční
Časová kompozice: uspořádáno chronologicky (revoluce → bitva u Chléva → vyhnání Kuliše → stavba větrného mlýna → rozpor se sousedními farmami → Farma zvířat znovu Pánskou farmou)
- děj je gradován až k pointě


4. Můj názor
Farma zvířat byla jednou z těch lepších knížek, které jsem četla v rámci povinné četby. Má v sobě něco, co mi nedovolilo se odtrhnout dokud jsem ji celou nedočetla (i když to nebyl problém, je totiž docela uzounká). Musela jsem u ní i trošku přemýšlet. Celá kniha je totiž jednou velkou metaforou na totalitní režimy.
Každý z nás může na Farmu zvířat pohlížet jinak a z jiného úhlu, ale tím, že autor jako hlavní postavy použil zvířata a ne lidi, knize možná přidá maličko na komičnosti, ale já to viděla úplně jinak. Zvířátka miluji a nedokáži pochopit, když s nimi kdokoli špatně zachází, takže jsem tuto knížku docela dost prožívala. V jednu chvíli mě i vehnala slzy do očí a také jsem si ve stejnou chvíli musela pořádně zanadávat (ti, co četli možná vědí, kterou část knihy mám na mysli).
Celkově bych řekla, že Farma zvířat je skvělá knížka a já se určitě budu snažit si ji přečíst alespoň ještě jednou.

3 komentáře:

  1. vím, kterou část myslíš ;) Já brečela, když odváželi Boxera :(

    OdpovědětVymazat
  2. ahoj :) jen bych chtěla upozornit na chybu..klisna nebyla Lupina, ale Molina :)

    OdpovědětVymazat
  3. K té připomínce: LUPINA byla ta milá, pracovitá klisna, která se proplétá dějem až do konce. MOLINA byla marnotratná klisna krasavice, nechtělo se jí pracovat a vzdát se cukru, a tak utekla a už se v díle neobjevuje.

    OdpovědětVymazat